Oproep nieuwe bestuursleden

Oproep: voor kandidaat nieuwe bestuursleden M/V

Als groeiende vereniging (F.M.O.K) met meer dan tweehonderd leden, zijn wij momenteel - en op korte termijn - op zoek naar nieuwe kandidaat bestuursleden die ons kunnen helpen onze doelen te bereiken en onze missie te vervullen. Dit ter uitbreiding van het bestuur.

Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten met verschillende vaardigheden en achtergronden, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring, financiële expertise -boekhouding, gedegen kennis van MS Excel -Word.enz.

Als u geïnteresseerd bent en de passie heeft om deel uit te gaan maken van ons bestuur's team, stuur dan uw CV en een korte motivatiebrief naar ons toe. We verwelkomen kandidaten M/V met verschillende achtergronden en ervaringen en kijken uit om uw sollicitatie te ontvangen.

U kunt deze richten per email aan: voorzitter.fmok@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Het bestuur F.M.O.K

www.fmok.eu

Wij zijn op zoek naar nieuwe aspirant bestuursleden als aanvulling op het huidige bestuur. Mocht je serieuze interesse hebben voor een functie, stuur dan binnen 14 dagen vanaf nu een motivatiebrief aan ons bestuur middels een bericht in Contact.

Profiel en taakomschrijving ‘Bestuurslid’ van de Federatie:

Binnen het bestuur van de vereniging ben je als bestuurslid medeverantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de vereniging.Je kunt als bestuurslid in de betreffende functie meerdere taken uitvoeren binnen het bestuur, die los staan van de taken in het Dagelijks Bestuur (als penningmeester,  2e secretaris, etc.). Voorbeelden hiervan zijn onder andere het beheer van  PR/Communicatie (website, Facebook), invulling van de verenigingsactiviteiten, actieve werving van sponsoren en leidinggeven aan (tijdelijke) commissies.


Je hebt als bestuurslid affiniteit met veteranen en oudgedienden der krijgsmacht en hun gemeenschap waarin ze leven. Je houdt je binnen jouw specifieke taak bezig met de doelstellingen die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijnplanning die behoren bij betreffende functie. Je hebt tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en bent in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de Federatie;
 • Denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de Federatie;
 • Voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de Federatie uit;
 • Verantwoording afleggen over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging;
 • Geeft leiding aan in te stellen (tijdelijke) commissies (bijv. Activiteitencommissie);
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere gelijkwaardige partijen;
 • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen;
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
 • Blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. militaire zaken etc.;
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen;
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze (eventueel via de voorzitter) bij het juiste (bestuur ‘s) lid;
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken c.q. gewenste mentaliteit en sfeer;
 • Conformeert zich aan de binnen het bestuur geldende Gedragscode.

Functie eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met besturen;
 • Affiniteit met de oudgedienden en veteranenwereld;
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
 • Flexibele instelling en stressbestendig;
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging;
 • Goede omgang met oudgedienden en veteranen met hun eventuele problematiek;
 • Gemiddelde tijdbesteding aan bestuurlijke taken ca. 2-4 uur per week indien nodig;
 • Enige kennis van Excel en Word en Outlook.