Reünie Meet & Greet 30 september 2023

Meet & Greet reünie 

Geachte leden van de vereniging F.M.O.K en Introducees

Het is ons daarom als bestuur van de vereniging FMOK een groot genoegen om te kunnen melden dat dit op 30 sep 2023 a.s. zal plaatsvinden.

Het geheel wordt door de Vereniging van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht georganiseerd (F.M.OK.) en is bedoeld voor alle leden van onze vereniging , maar ook voor alle niet-leden en/of introducees die gediend hebben in de Krijgsmacht.

Als locaIe is gekozen voor het ECHOS HOME Schaarsbergen, het voormalig PMT vlakbij de Oranjekazerne.

Adres: Deelenseweg 28 - 6816 TS Schaarsbergen.

Koop nu /reserveer/bestel  nu uw toegangsbewijs (zen) vóór 20 augustus via :

voorzitter.fmok@gmail.com

Toegang is beperkt tot 100 personen vanwege de algemene geldige voorschriften. Vol is vol!