Oproep

Geachte leden,

Op veler verzoek willen wij een lijst gaan samenstellen om alle leden de gelegenheid te geven tijdens al onze bijeenkomsten te kunnen gaan carpoolen. Onder de titel Carpool Leden.

I.v.m privacy gaan wij wij geen adressen etc. weergeven op de site.

Op de nog te maken lijst kunt u dan gaan zien hoeveel leden er in uw woonplaats wonen.

Indien u graag op deze lijst geplaatst wil worden, gelieve uw contactgegevens aan onze secretaris door te geven. Stuur dan een mail aan fmoksecretariaat@gmail.com

Na controle van uw gegevens zullen wij deze op de  Carpool lijst gaan plaatsen. Naderhand kunt u dan hiervan gebruik gaan maken per bijeenkomst.

Wij rekenen op uw medewerking.

 

 

Geslaagde 1st. najaarsbijeenkomst FMOK in Oirschot 2019

Beste mensen gisteren was er in het voormalige PMT nu het echoes home van de kazerne te Oirschot een eerste bijeenkomst van onze jonge FEDERATIE VAN MILITAIRE OUDGEDIENDEN DER KRIJGSMACHT.Het was een geweldig leuke en goed georganiseerde bijeenkomst waar als Mistery gast de oud vliegenier Gerard Jacobs ons deelnemers verraste met een geweldig boeiende lezing over zijn leven en belevenissen als mens, militair en oud piloot van korperaal tot majoor bij de luchtmacht. 87 bijna 88 jaar oud met een energie en elan die veel jonge mensen in de schaduw stelt. Het treffen was zeer goed georganisserd met een heerlijke lunch en een drankje waar de deelnemers genieten konden van alles en elkaars aanwezigheid. Ook werden wij verrast op een concert van hoogstaande kwaliteit van enkele van nederlands beste artiesten met mooi gitaarspel en zang. Een heel leuke middag zeker voor herhaling vatbaar En je zag en merkte het direct er is een band tussen alle oud gedienden van de krijgsmacht die je ziet voelt en beleeft in elkaars enthousiasme en verhalen. Bijzonder was het om ook enkele oud TS ers te treffen en onze onderlinge gemeenschappelijkheden over ons verleden te mogen delen. De vereniging streeft naar erkenning voor met name ons TS ers als oud gedienden die nu tussen wal en schip zitten omdat velen onder ons zich niet veteraan kunnen noemen en daarom ook niet erkend en gezien worden. Bij deze wil ik het bestuur en de organisatie via deze weg nog danken voor al het hun werk en de leuke dag,

Groet Ger en op naar verder en meer.

Welkom nieuwe leden

Geachte nieuw lid,

Van harte welkom bij de Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht. Uw gegevens zijn nu toegevoegd aan de ledenadministratie en daardoor bent u lid geworden van een bijzondere Federatie. We hopen van harte dat u een prettige tijd zult hebben in onze vereniging.

In deze welkomst brief leggen we u graag enkele aspecten uit over de manier waarop we met elkaar samenwerken.

De Federatie, dat zijn wij Samen!

Onze Federatie draait op bijzondere mensen: de actieve leden, vaak ook de partners van leden, bestuur en vele vrijwilligers. Behalve tijdens het samenzijn op bijeenkomsten en dergelijke, ontmoeten mensen in een vereniging elkaar met dezelfde passie: het is leuk elkaar beter te leren kennen en dat doe je het beste door samen iets in en voor de vereniging te doen. Daarnaast zullen we u komende tijd vast en zeker eens vragen om een steentje bij te dragen.

Blijf op de hoogte!

Op diverse manieren doen we ons best om u te informeren over de talloze activiteiten en gebeurtenissen in de vereniging.

• De website is het centrale punt voor nieuws, activiteiten, informatie van de vereniging, wie doet wat in de vereniging, hoe werkt de vereniging en zeker ook de actuele stand van zaken. Check onze website www.fmok.eu dus regelmatig.

• Facebook: Prachtig en supersnel voor nieuwtjes, foto’s en handig op je mobiel. Bezoek: https://www.facebook.com/groups/349594662433564/ • Met de digitale nieuwsbrief informeren we u graag snel via e-mail als er belangrijk nieuws te melden is. Met de links naar de website in de nieuwsbrief weet u altijd wat er speelt in de Federatie.

• Vertrouwen

Daar, waar mensen met elkaar de krachten meten, waar groepjes samen willen presteren en waar ambities en belangen samenkomen, komt helaas soms ook het individu in de knel. We kennen dat allemaal uit ervaring, maar als het onterecht voelt kan het aan je gaan knagen.

Hoewel een vereniging een teamsport is, vinden we het juist heel belangrijk dat elk individu, in zijn of haar beleving, het binnen de vereniging ook naar de zin heeft. Zit iets u heftig dwars? Wilt u iets bespreken dat niet in de haak is? Neem dan contact op met onze secretaris Tom de Queljoe. Hij luistert in absoluut vertrouwen aandachtig naar u en zal u altijd serieus nemen. Wanneer het nodig blijkt zal hij u ondersteunen om uw weg te vinden binnen de vereniging.

Meer informatie

• Bestuur samenstelling: https://www.fmok.eu/bestuur/ Social Media

• Meld je aan voor het gratis digitaal Magazine ‘T Arsenaal: redactie_tarsenaal@gmail.com

• Like ons op FB: https://www.facebook.com/groups/349594662433564/

Zo komt kameraadschap en sfeer samen bij de F.M.O.K. We wensen u een fantastisch lidmaatschap toe, met veel plezier en prachtige resultaten in elk opzicht!

Namens het bestuur en alle leden heten we u van harte welkom, we leren u graag beter kennen, en zeker ook binnen de vereniging,

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Lid worden van de F.M.O.K

WELKOM 

LID WORDEN VAN DE F.M.O.K

Wordt nu lid van de F.M.O.K. Als u zich aanmeldt vanaf 1 september 2019 en u voldoet direct het lidmaatschapsgeld van € 15,00 bij inschrijving, dan betaalt u tevens vanaf die datum ook uw lidmaatschapsgeld voor het jaar 2020. Iedere oud of actief militair ongeacht zijn rang kan lid worden van de Federatie.

Indien u mocht besluiten om u aan te melden als een serieus lid van onze Federatie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via onze website www.fmok.eu onder de tab ‘Aanmelden”

We gebruiken deze gegevens voor uw inschrijving en om u te informeren over nieuws en activiteiten van de F.M.O.K Meer informatie staat in ons privacyreglement dat u kunt vinden op onze website: www.fmok.eu

VIS UNITA FORTIOR

Welkom nieuwe ambassadeur-promotor van de FMOK

Beste Leden,

Sinds vrijdag 27 juli 2019 mogen wij als bestuur van harte verwelkomen als ambassadeur en promotor van onze Federatie, de Luitenant Kolonel b.d. Ing. Joost Rietveldt.

In deze eren functie zal hij onze vereniging gaan promoten en het bestuur ondersteunen met name in de PR activiteiten.

Als bestuur zijn wij uiteraard zeer gevleid dat de ‘overste ‘ onze Federatie een warm hart toedraagt en hij ten zeerste onderstreept dat onze Federatie, ‘zoals ook  omschreven staat in onze doelstellingen’  onze vereniging open staat voor alle rangen en standen uit de krijgsmacht!

De ‘overste’ heeft ook zijn toestemming aan het bestuur gegeven dat men hem altijd kan benaderen voor nadere info over onze vereniging hetzij via zijn email adres  zoals die vermeld staat onder de Tab bestuur van deze website.

Overste, namens alle leden en bestuur van harte welkom.

Badges

Beste leden,

Voor de liefhebbers is nog voldoende door ons ontwikkelde  TS badge en CWW verkrijgbaar namelijk,

  • De TS badge met de gele KPL1 strepen, 9 cm doorsnee en geborduurd en in velcro uitvoering. Deze kost  10,00 perstuk ex verzend en verpakkingskosten van € 1,60 per zending van max 2 badges.
  • De Cold War Warrior badge met dezelfde afmeting en uitvoering. Prijs er stuk en verzending is gelijk aan de TS badge.
  • Geïnteresseerden kunnen deze bestellen met opgave van naam- volledig adres,  je email en aantal stuks o.v.v. badge TS geel  /of CWW badge via email adres: bestellingen.badges.incorporated@gmail.com
  • Zie voor afbeeldingen van deze badges op onze FB pagina.

Lidmaatschapsgeld 2020

De lidmaatschapsgeld bijdrage is voor alle leden  € 15,00 p.p. per jaar

 

  • Leden die niet op tijd aan hun betalingsverplichting voldoen m.b.t. betaling van hun jaarlijks lidmaatschapsgeld binnen de vastgestelde termijn van betaling en desondanks een tweede herinnering alsnog niet hieraan gevolg geven, vervalt voor deze leden per direct en automatisch hun lidmaatschap bij onze federatie!
  • Tevens betekend dat u per direct ook geen toegang meer heeft tot onze FB pagina en geen toegang tot al onze activiteiten !
  • Wij hebben helaas moeten constateren dat een aantal ingeschreven leden van onze actieve vereniging hun lidmaatschapsgeld voor 2020 nog steeds niet voldaan/betaald hebben , nog niet gereageerd hebben ondanks onze verzonden herinneringen en vriendelijke herhaalde verzoeken. Wij als bestuur betreuren dat ten zeerste. Graag wijzen wij u erop dat onze vereniging onder meer afhankelijk is van uw jaarlijkse lidgeld bijdragen. Daarom doen wij bij dezen via dit medium alsnog een dringende oproep aan betrokkenen, hun verschuldigde lidgelden nog te voldoen. Tenslotte wijzen wij u nog graag op artikel 9 lid 1 van onze statuten.

Het bestuur/Penningmeester

 

Welkom nieuwe leden

Best leden,

Ik heet u van harte welkom bij F.M.O.K, graag wil ik in enkele woorden onze Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht aan u voorstellen.

De F.M.O.K is een jonge maar vooruitstrevende vereniging toegankelijk voor en uit alle gelederen van de Krijgsmacht.  Wij streven naar een volle jaarlijkse activiteitenkalender met een divers programma voor onze leden te bieden, maar is er zeker ook aandacht voor leden die enkel zo nu en dan willen deelnemen.

Kortom, bij F.M.O.K is er voor iedereen plaats.

Ik roep tenslotte alle leden op om regelmatig onze Facebookpagina en onze website te bezoeken, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en activiteiten binnen onze Federatie.

Rest mij enkel nog u allemaal namens het bestuur een goed Federatie jaar 2019 te wensen!

Voorzitter

Rob Vaneker

Korporaals dag Medio November 2019

Beste Leden v.m KPL TS- KVV.

Het Federatie bestuur van de Federatie van Militaire oudgedienden der Krijgsmacht heeft het voornemen om medio Februari 2020 een specifieke Korporaals reünie te gaan organiseren met een hapje en een drankje op een nog nader te bepalen lokatie. De hieraan verbonden kosten hiervoor zullen redelijk zijn.Ook diegenen die (nog) geen lid zijn van onze vereniging, zijn ook van harte welkom.

Diegenen die daarin geïnteresseerd zijn kunnen vanaf heden dat kenbaar maken via het email adres. fmoksecretariaat@gmail.com

Met daarin met hoeveel personen u wilt deelnemen en uw contactgegevens.

Het minimale aantal  vereiste deelnemers voor die dag is minimaal 40 personen en maximaal 50-60 personen. 

U wordt nog nader en tijdig hieromtrent geïnformeerd via onze website en de virtuele FMOK- FB pagina.

Uw partners zijn ook van harte welkom op dit event.

NB deze reünie dag is onder voorbehoud en afhankelijk van minimale deelname!

Wij houden u op de hoogte!

Cold War Warrior badge

Leden van de  F.M.O.K hebben de mogelijkheid om in het bezit te komen van de unieke Cold War badge. Deze is 9 cm in doorsnee en met klittenband uitgerust.

De badge kost normaliter €15,00 maar voor geregistreerde leden kost deze slechts € 10,00 per stuk exclusief verzendkosten van € 1,60 per zending tot en met 2 stuks, meerdere badges € 2,00 extra per zending.

Bestellen kan via ons mail adres FMOK-bestuur@kpnmail.nl      o.v.v uw naam-adres en aantal badges