Welkom nieuwe ambassadeur-promotor van de FMOK

Beste Leden,

Sinds vrijdag 27 juli 2019 mogen wij als bestuur van harte verwelkomen als ambassadeur en promotor van onze Federatie, de Luitenant Kolonel b.d. Ing. Joost Rietveldt.

In deze eren functie zal hij onze vereniging gaan promoten en het bestuur ondersteunen met name in de PR activiteiten.

Als bestuur zijn wij uiteraard zeer gevleid dat de ‘overste ‘ onze Federatie een warm hart toedraagt en hij ten zeerste onderstreept dat onze Federatie, ‘zoals ook  omschreven staat in onze doelstellingen’  onze vereniging open staat voor alle rangen en standen uit de krijgsmacht!

De ‘overste’ heeft ook zijn toestemming aan het bestuur gegeven dat men hem altijd kan benaderen voor nadere info over onze vereniging hetzij via zijn email adres  zoals die vermeld staat onder de Tab bestuur van deze website.

Overste, namens alle leden en bestuur van harte welkom.

Badges

Beste leden,

Voor de liefhebbers is nog voldoende door ons ontwikkelde  TS badge en CWW verkrijgbaar namelijk,

  • De TS badge met de gele KPL1 strepen, 9 cm doorsnee en geborduurd en in velcro uitvoering. Deze kost  10,00 perstuk ex verzend en verpakkingskosten van € 1,60 per zending van max 2 badges.
  • De Cold War Warrior badge met dezelfde afmeting en uitvoering. Prijs er stuk en verzending is gelijk aan de TS badge.
  • Geïnteresseerden kunnen deze bestellen met opgave van naam- volledig adres,  je email en aantal stuks o.v.v. badge TS geel  /of CWW badge via email adres: bestellingen.badges.incorporated@gmail.com
  • Zie voor afbeeldingen van deze badges op onze FB pagina.

Najaars bijeenkomst 28 september 2019

Op zaterdag 28 September 2019 vindt de allereerste F.M.O.K leden- najaarsbijeenkomst plaats onder het Thema ‘Meet and Greet’-Koude Oorlog dag Reünie 

Het is ons voorrecht en genoegen als bestuur u en uw partner uit te nodigen voor deze bijenkomst.Zowel geregistreerde leden als diegenen die dat niet zijn. Introducees zijn ook van harte welkom inclusief leden van andere verenigingen.

Programma en dagindeling:

DAGINDELING*

Vanaf 9.30 uur (niet eerder a.u.b.) ontvangst in het ECHOS HOME ( v.m.PMT ) in Oirschot

CA 10:30 uur Opening;

1 minuut stilte voor omgekomen kameraden ;

Vanaf ca: 10:15 uur; Lezing over zijn interessante carrière van de inmiddels 87 jarige Jachtvlieger KLU Majoor Vlieger b.d. Gerrit Jacobs als gastspreker

11:45 uur gezellig samenzijn en ontmoeting met oude dienstmakkers

12:30 uur Lunch

14:00 uur; de mogelijkheid om memorabilia/boeken aan te schaffen bij aanwezige stands en de kans nog gezellig na te praten met voormalige kameraden en/of bekenden uit uw diensttijd onder het genot van nog een drankje

Ca 15:00 uur Slotwoord

Kosten voor deze dag bedraagt € 11,00 p.p..voor de lunch inclusief 1 consumptie
Geregistreerde leden krijgen nog een persoonlijke uitnodiging via hun mailadres .

Toelichting:

Lokatie: ECHOS HOME ‘de VRIJHEID; Eindhovensedijk 33, 5688, GN- OIRSCHOT

Route Beschrijving : Kunt vinden via o.a Google Maps

Leden/niet Leden: Netjes gekleed of eventueel met uw veteranen tenue en/of met uw  v.m. onderdeel’s baret.

Bereikbaarheid per OV: Bus 20 vanaf/richting BEST Station

* tijdstippen onder voorbehoud.

U kunt u alvast voor deze dag hiervoor inschrijven via ons email adres;
FMOK-bestuur@kpnmail.nl  of via ons inschrijfformulier voor die dag die u kunt vinden/downloaden op onze FB pagina (of kunt aanvragen via ons email adres;

FMOK-bestuur@kpnmail.nl) met daarop duidelijk de vermelding met hoeveel personen u deelneemt.
De termijn voor inschrijving sluit uiterlijk 31 augustus 2019

Er is een goede OV bereikbaarheid naar de lokatie.

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op zaterdag, 28 September 2019 in Oirschot.

 

Lidmaatschapsgeld 2019

De lidmaatschapsgeld bijdrage is voor alle leden die zich vanaf  februari-maart zich hebben aangemeld, betalen nu voor het resterende jaar 2019;

Mogen wij u er nog aan herinneren het verschuldigd lidmaatschapsgeld voor 2019 alsnog te voldoen  voor 15 september 2019 a.u.b.

€ 7,50 i.p.v de officiële jaarlijkse bijdrage van € 15,00.

Het bestuur.

 

Welkom nieuwe leden

Best leden,

Ik heet u van harte welkom bij F.M.O.K, graag wil ik in enkele woorden onze Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht aan u voorstellen.

De F.M.O.K is een jonge maar vooruitstrevende vereniging toegankelijk voor en uit alle gelederen van de Krijgsmacht.  Wij streven naar een volle jaarlijkse activiteitenkalender met een divers programma voor onze leden te bieden, maar is er zeker ook aandacht voor leden die enkel zo nu en dan willen deelnemen.

Kortom, bij F.M.O.K is er voor iedereen plaats.

Ik roep tenslotte alle leden op om regelmatig onze Facebookpagina en onze website te bezoeken, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en activiteiten binnen onze Federatie.

Rest mij enkel nog u allemaal namens het bestuur een goed Federatie jaar 2019 te wensen!

Voorzitter a/i

Ro Vaneker

Korporaals dag Medio November 2019

Beste Leden v.m KPL TS en overige KPL der strijdkrachten.

Het Federatie bestuur van de Federatie van Militaire oudgedienden der Krijgsmacht heeft het voornemen om medio November 2019 een Korporaals dag te organiseren met een hapje en een drankje op een nog nader te bepalen lokatie en de hieraan verbonden kosten hiervoor redelijk zullen zijn.

Diegenen die daarin geïnteresseerd zijn kunnen dat voor 31 mei 2019 kenbaar maken via email adres

FMOK-bestuur@kpnmail.nl

Met opgave met hoeveel personen u wilt deelnemen en uw mailadres.

U wordt nog nader en tijdig hieromtrent geïnformeerd via onze website en de virtuele FMOK- FB pagina.

Uw partners zijn ook van harte welkom op dit event.

ALV Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht

Medio november 2019 zal  de allereerste ALV plaatsvinden voor de leden die zich al daadwerkelijk  ingeschreven hebben.

Vanwege de vele aanmeldingen zal het even duren voordat alle aanmeldingen administratief verwerkt zijn. Derhalve verwelkomt het bestuur a/i alle nieuwe aangemelde leden en hoopt dat allen  zich thuis zullen gaan voelen in onze federatie.

Het bestuur zal t.z.t. de uitnodigingen versturen met het programma en tevens zal deze 1ste ALV in het kader staan van een ‘Meet and Greet met een hapje en drankje.

Ook zal het definitieve bestuur worden gekozen uit de kandidaten die zich hiervoor hebben aangemeld.

In oktober zal er een activiteit plaatsvinden met als Thema de Koude oorlog herdenking. Wij zullen proberen om deze activiteit te laten plaatsvinden op een v.m. Koude Oorlog locatie die gepaard gaat met een Static show van Koude Oorlog voertuigen i.s.m. de re-enactment groep Koude Oorlog. U krijgt hierover nog nader bericht over deelname.

Cold War Warrior badge

Leden van de  F.M.O.K hebben de mogelijkheid om in het bezit te komen van de unieke Cold War badge. Deze is 9 cm in doorsnee en met klittenband uitgerust.

De badge kost normaliter €15,00 maar voor geregistreerde leden kost deze slechts € 10,00 per stuk exclusief verzendkosten van € 1,60 per zending tot en met 2 stuks, meerdere badges € 2,00 extra per zending.

Bestellen kan via ons mail adres FMOK-bestuur@kpnmail.nl      o.v.v uw naam-adres en aantal badges

Nieuwe website F.M.O.K.

Welkom op de nieuwe website van de F.M.O.K., de Internationale ‘Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht! Via deze website willen wij graag de leden, aspirant leden en geïnteresseerden informeren over onze vereniging en activiteiten.

Op deze website vindt U informatie over de vereniging, hoe U lid kunt worden en verslagen van activiteiten. Met de website proberen wij onze doelstelling verder te realiseren.

De Internationale ‘Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht stelt zich tot doel Veteranen ( zoals in de wet bedoeld), actieve militairen, alle voormalige militairen(m.a.w. ook dienstplichtigen en reservisten), der Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee, Natres en Marine ongeacht hun rang, dienstverband of onderdeel, die genegen zijn en die zich uitspreken tegen het separatisme, normen en waarden willen delen, samen te verenigen in onze zelfstandige federatie.

De website is voor ons gemaakt door Brinkman.IT.