De ‘Federatie  Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht stelt zich tot doel;

 1. Veteranen (zoals in de wet bedoeld), actieve militairen, alle voormalige militairen (m.a.w. ook dienstplichtigen en reservisten) der Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee, NATRES, Marine, ongeacht hun rang, dienstverband of dienstonderdeel, deze samen te verenigen binnen onze Federatie.
 2. Haar leden te bewegen om genegen te zijn normen en waarden te willen delen, en respect te  hebben voor onze rechtsorde, vrijheid en democratie.
 3. Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan de leden van de vereniging.
 4. Zich blijvend in te zetten voor het eren en herdenken van alle omgekomen militairen en verzetsmensen tijdens oorlogshandelingen, vredesmissies en krijgsgevangenschap.
 5. Het streven om warme vriendschappelijke en bilaterale betrekkingen met gelijkwaardige verenigingen aan te halen en daarmee samen te werken.
 6. De F.M.O.K zal zich, met eerbiedigingen van de individuele overtuiging van haar leden, onthouden van godsdienstige of partijpolitieke actie.
 7. Het bevorderen en in stand houden van de goede naam van de vereniging

WAT BIEDEN WIJ AAN?

 • De Federatie van Militaire Oudgedienden der Strijdkrachten Nederland biedt u als lid toegang tot de communicatiemedia: F.M.O.K website en gerelateerde FB pagina.
 • Daarnaast ontvangt u als effectief lid-vriend van F.M.O.K regelmatig en ter zake gerichte e-mails
 • Een gratis maandelijks digitaal magazine
 • Deelname aan de te houden jaarlijkse jaarvergadering en vele andere evenementen afwisselend in binnen en buitenland.
 • De mogelijkheid om onze geborduurde vereniging badge aan te schaffen.

DE VERENIGING ORGANISEERT REGELMATIG ACTIVITEITEN ZOALS:

 • Jaarlijks Meet and Greet evenement
 • Jaarlijkse reünie
 • Vissen vanaf boot
 • Excursies en excursie reis
 • Schieten
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Lezingen

WIE KUNNEN LID WORDEN?
Een effectief lidmaatschap is voorbehouden en toegankelijk voor veteranen zoals omschreven in de veteranenwet en alle actieve militairen en voormalige militairen. Ook actieve en non actieve militairen uit andere NAVO-landen hebben de mogelijkheid om lid te worden.

 LID WORDEN VAN DE F.M.O.K ?

Effectief lid:

 • Is een voormalig of actief – reserve Militair ongeacht soort dienstverband, onderdeel en rang.

Sympathiserend lid:

 • Is een partner van een effectief lid  of donateur die onze doelstellingen onderschrijft.

WAT KOST HET STANDAARD LIDMAATSCHAP?
Voor effectieve leden slechts € 15,00 p.p. per jaar = € 1,25 per maand omgerekend! en voor partners van effectieve leden € 10,00 p.p. per jaar. Overige extra kosten zoals georganiseerde Federatie activiteiten zijn bij deelname in principe voor eigen rekening! Geïnteresseerd om lid te worden? meld u dan aan via ons digitale inschrijvingsformulier die u kunt vinden op deze website onder de tab aanmelden.

Word Lid

Geweldig een nieuw lid erbij, dit is ook een stem die onze richting bepaalt. Maar een lidmaatschap betekent ook natuurlijk het uitdragen van onze identiteit. Misschien overbodig te zeggen ook een “werk” bijdrage ofwel contributie hoort hierbij, daar gaan we dingen mee doen en je gaat er van profiteren op een of ’t ander manier.

Natuurlijk wordt je pas écht lid als je betaald heb.  Voor we je aanmelding kunnen verwerken, hebben wij uiteraard eerst wat administratieve gegevens van je nodig. Je kunt die gewoon digitaal invullen op dit formulier en daarna middels de verzendknop naar ons terugsturen. Dat betekent ook dat je akkoord gaat met de contributie van € 1,25 per maand ofwel, en dat zien we liever, € 15,- per jaar.

Uw partner kan ook lid worden dan wordt het gezamenlijke contributie € 25,- per jaar

Even wat strengere tekst:

 • Het te betalen lidmaatschapsgeld bedraagt € 15,- (of € 25,-) en loopt van 1 januari 31 december:
  Indien je lid wordt in november of december, bent je meteen lid voor het volgend jaar.
 • Graag het bedrag overmaken op IBAN : NL19 RBRB 0200 6254 70 T.n.v. FMOK
  o.v.v. Lidmaatschap geld FMOK 202*
 • * Vermeld s.v.p. voor welk jaar u contributie betaalt
 • Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar doorgegeven worden via  penningmeester@fmok.eu

Met het verzenden hiervan geef je aan akkoord te zijn met de opslag en verwerking van deze gegevens door onze vereniging. Zie ook onze privacy-policy voor meer informatie, we vinden dat het zo hoort!

NOOT: Je moet het aanmeldingsformulier compleet en naar waarheid invullen. Het vermelden van een rang waartoe je niet bevorderd bent of te vermelden dat je gediend hebt bij een onderdeel waartoe je niet toe hebt behoord, is strafbaar, klinkt zwaar maar is zo.

CLICK HIER OM ONS FORMULIER OM LID TE WORDEN IN TE VULLEN