Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht.
De via deze website verspreide informatie is slechts informatief van aard.
De F.M.O.K aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is weergegeven.
De F.M.O.K garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijden volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door de F.M.O.K gewenst moment worden gewijzigd.

Privacy verklaring

De F.M.O.K bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan de F.M.O.K worden verstrekt.
Deze gegevens worden opgenomen in ons geadministreerd ledenbestand van de F.M.O.K
Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Disclaimer: Deze informatie is afkomstig van de Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht en in overeenstemming met de algemene verordening van de Europese Unie inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“GDPR”). Als u geen  informatie wenst te ontvangen, gelieve onze secretaris hiervan op de hoogte te stellen.