Betreft: Uitnodiging algemene ledenvergadering

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging tot deelname aan de 1e ALV van Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht.

De ALV zal gehouden worden op ZATERDAG/ 30 NOVEMBER 2019, Ontvangst vanaf 9.30 Uur tot einde vergadering 16:00 uur, ECHOS HOME DE LANDING-

DEELENSEWEG 28

6816 TS -SCHAARSBERGEN.

Heeft u nog geen uitnodiging en inschrijfformulier ontvangen, gelieve u dan te wenden tot onze secretaris de heer Tom de Queljoe via email aan;   fmoksecretariaat@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Rob Vaneker

Voorzitter