Beste leden bij dezen doen wij een oproep voor nieuwe aspirant bestuursleden voor als aanvulling op het huidige bestuur. Mocht je serieuze interesse hebben voor een functie stuur dan een motivatiebrief binnen 14 dagen vanaf nu aan ons bestuur via email aan de voorzitter.

voorzitter-federatie@kpnmail.nl

Hieronder vindt je;

Profiel en taakomschrijving ‘Bestuurslid’ van de Federatie

Profiel:

Binnen het bestuur van de vereniging is het desbetreffende bestuurslid medeverantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de vereniging.
Het bestuurslid in betreffende functie kan meerdere taken uitvoeren binnen het bestuur die los staan van de (zijn) taken in het dagelijks bestuur (als vicevoorzitter, 2e secretaris,). Voorbeelden hiervan zijn het beheer van o.a.PR/Communicatie (website, Facebook), invulling van de verenigingsactiviteiten en leidinggeven aan (tijdelijke) commissies.
Het bestuurslid heeft affiniteit met veteranen en oudgedienden der krijgsmacht en hun gemeenschap waarin ze leven. Hij houdt zich met zijn specifieke taak bezig met de doelstellingen die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijnplanning die behoren bij betreffende functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de Federatie
 • Denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de Federatie
 • Voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de Federatie uit
 • Verantwoording afleggen over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging
 • Geeft leiding aan in te stellen (tijdelijke) commissies (bijv. Activiteitencommissie)
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere gelijkwaardige partijen.
 • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen.
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • Blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. militaire zaken etc.
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze (eventueel via de voorzitter) bij het juiste (bestuur ‘s) lid
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken c.q. gewenste mentaliteit en sfeer
 • Conformeert zich aan de binnen het bestuur geldende Gedragscode

Functie eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • Affiniteit met de oudgedienden en veteranenwereld
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met oudgedienden en veteranen met hun eventuele problematiek
 • Gemiddelde tijdbesteding aan bestuurlijke taken ca. 2-4 uur per week indien nodig
 • Enige kennis van Excel en Word en Outlook