English version

De ‘Federatie  Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht stelt zich tot doel;

a. Veteranen (zoals in de wet bedoeld), actieve militairen, alle voormalige militairen (m.a.w. ook dienstplichtigen en reservisten) der Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee, NATRES, Marine, ongeacht hun rang, dienstverband of dienstonderdeel, deze samen te verenigen binnen onze Federatie.

b. Haar leden te bewegen om genegen te zijn normen en waarden te willen delen, en respect te  hebben voor onze rechtsorde, vrijheid en democratie.

c. Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan de leden van de vereniging.

d. Zich blijvend in te zetten voor het eren en herdenken van alle omgekomen militairen en verzetsmensen tijdens oorlogshandelingen, vredesmissies en krijgsgevangenschap.

e. Het streven om warme vriendschappelijke en bilaterale betrekkingen met gelijkwaardige verenigingen aan te halen en daarmee samen te werken.

f. De F.M.O.K zal zich, met eerbiedigingen van de individuele overtuiging van haar leden, onthouden van godsdienstige of partijpolitieke actie.

g. Het bevorderen en in stand houden van de goede naam van de vereniging

WAT BIEDEN WIJ AAN?

 • De Federatie van Militaire Oudgedienden der Strijdkrachten Nederland biedt u als lid toegang tot de communicatiemedia: F.M.O.K website en gerelateerde FB pagina.
 • Daarnaast ontvangt u als effectief lid-vriend van F.M.O.K regelmatig en ter zake gerichte e-mails
 • Een gratis maandelijks digitaal magazine
 • Deelname aan de te houden jaarlijkse jaarvergadering en vele andere evenementen afwisselend in binnen en buitenland.
 • De mogelijkheid om onze geborduurde vereniging badge aan te schaffen.

DE VERENIGING ORGANISEERT REGELMATIG ACTIVITEITEN ZOALS:

 • Jaarlijks Meet and Greet evenement
 • Jaarlijkse reünie
 • Vissen vanaf boot
 • Excursies en excursie reis
 • Schieten
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Lezingen

WIE KUNNEN LID WORDEN?
Een effectief lidmaatschap is voorbehouden en toegankelijk voor veteranen zoals omschreven in de veteranenwet en alle actieve militairen en voormalige militairen. Ook actieve en non actieve militairen uit andere NAVO-landen hebben de mogelijkheid om lid te worden.

 LID WORDEN VAN DE F.M.O.K ?

Effectief lid:

 • Is een voormalig of actief – reserve Militair ongeacht soort dienstverband, onderdeel en rang.

Sympathiserend lid:

 • Is een partner van een effectief lid  of donateur die onze doelstellingen onderschrijft.

WAT KOST HET STANDAARD LIDMAATSCHAP?
Voor effectieve leden slechts € 15,00 p.p. per jaar = € 1,25 per maand omgerekend! en voor partners van effectieve leden € 10,00 p.p. per jaar. Overige extra kosten zoals georganiseerde Federatie activiteiten zijn bij deelname in principe voor eigen rekening! Geïnteresseerd om lid te worden? meld u dan aan via ons digitale inschrijvingsformulier die u kunt vinden op deze website onder de tab aanmelden.