DOELSTELLING VAN DE F.M.O.K
De ‘Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht stelt zich tot doel Veteranen (zoals in de wet bedoeld), actieve militairen, alle voormalige militairen (m.a.w. ook dienstplichtigen en reservisten) der Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee, NATRES, Marine, die ongeacht hun rang, dienstverband of dienstonderdeel, deze samen te verbinden in onze Federatie.

Haar leden genegen zijn normen en waarden te willen delen, respect hebben voor onze rechtsorde, vrijheid en democratie.

Het versterken van onderlinge hulpvaardigheid, kameraadschap en het onderhouden van goede contacten.

Zich blijvend in te zetten voor het eren en herdenken van alle omgekomen militairen en verzetsmensen tijdens oorlogshandelingen, vredesmissies en krijgsgevangenschap.

Het streven om warme vriendschappelijke en bilaterale betrekkingen met gelijkwaardige verenigingen aan te halen en daarmee samen te werken.

De F.M.O.K zal zich, met eerbiedigingen van de individuele overtuiging van haar leden, onthouden van godsdienstige of partijpolitieke actie.

WAT BIEDEN WIJ AAN?

  • De Federatie van Militaire Oudgedienden der Strijdkrachten Nederland biedt u als lid toegang tot de communicatiemedia: F.M.O.K website en gerelateerde FB pagina.
  • Daarnaast ontvangt u als effectief lid-vriend van F.M.O.K regelmatig en ter zake gerichte e-mails
  • Een gratis maandelijks digitaal Federatie magazine’ T Arsenaal
  • U uit te nodigen om deel te nemen aan 1x per jaar gehouden jaarvergaderingen, lezingen, gerelateerde excursies, formele Federatie diners en jaarlijkse reünies in principe gehouden in Nederland maar ook per gelegenheid en afwisselend in het buitenland.
  • De mogelijkheid om onze vereniging’s badge aan te schaffen.
  • WIE KUNNEN LID WORDEN?
    Een effectief lidmaatschap is voorbehouden en toegankelijk voor veteranen zoals omschreven in de veteranenwet en alle actieve militairen en voormalige militairen. Ook actieve en non actieve militairen uit andere NAVO-landen hebben de mogelijkheid om lid te worden.

 LID WORDEN VAN DE F.M.O.K ?

Effectief lid:

  • Is een voormalig of actief – reserve Militair ongeacht soort dienstverband, onderdeel en rang.

Sympathiserend lid:

  • Is een partner van een effectief lid of sympathisant c.q donateur die onze doelstellingen onderschrijft.

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP?
Voor zowel effectieve leden als Sympathisanten slechts € 15,00 p.p. per jaar. Overige kosten zoals georganiseerde Federatie activiteiten zijn bij deelname in principe voor eigen rekening! Geïnteresseerd om lid te worden? meld u dan aan via ons digitale inschrijvingsformulier die u kunt vinden op deze website onder de tab aanmelden.