Fijn dat u bij onze vereniging wilt aansluiten. Voor we uw aanmelding kunnen verwerken, hebben wij uiteraard eerst wat administratieve gegevens van u nodig. U kunt die gewoon digitaal invullen op dit formulier en daarna middels de verzendknop naar ons terugsturen. We kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen. Als u zich definitief inschrijft als lid van onze Federatie dan gaat u tevens akkoord met ons jaarlijks gevraagde lidmaatschapsgeld bijdrage van € 15,00 per jaar.

  • NB!! U wordt pas ingeschreven als lid nadat uw betaling bij de administratie van onze penningmeester is binnengekomen. Voor 2019 is dat nog € 7,50

Het te betalen lidmaatschapsgeld bedraagt € 15,- en loopt van 1 januari 31 december:
Indien u lid wordt in november of december, bent u meteen lid voor het gehele opvolgende jaar
.

  • Banknummer FMOK:NL12 INGB 0795 7632 63 T.n.v. Mw PGC Paulssen-Huijerjans Penningmeester  o.v.v Lidmaatschap geld FMOK 2019

Dit is een digitaal invul- aanmeldingsformulier. Met het verzenden hiervan geeft u aan akkoord te zijn met de opslag en verwerking van deze gegevens door onze vereniging. Zie ook onze privacy-policy voor meer informatie.

NOOT: U dient wel het aanmeldingsformulier naar waarheid en kompleet in te vullen. Het vermelden van een rang waartoe u niet bevorderd bent of te vermelden dat u gediend heeft bij een onderdeel waartoe u niet behoord heeft, is strafbaar.

Ik geef hierbij te kennen mij te laten registreren als officieel en actief verenigingslid van de F.M.O.K Nederland.

Voor- en achternaam