Apply in English

 

 

Geweldig een nieuw lid erbij, dit is ook een stem die onze richting bepaalt. Maar een lidmaatschap betekent ook natuurlijk het uitdragen van onze identiteit. Misschien overbodig te zeggen ook een “werk” bijdrage ofwel contributie hoort hierbij, daar gaan we dingen mee doen en je gaat er van profiteren op een of ’t ander manier.

Natuurlijk wordt je pas écht lid als je betaald heb.  Voor we je aanmelding kunnen verwerken, hebben wij uiteraard eerst wat administratieve gegevens van je nodig. Je kunt die gewoon digitaal invullen op dit formulier en daarna middels de verzendknop naar ons terugsturen. Dat betekent ook dat je akkoord gaat met de contributie van € 1,25 per maand ofwel, en dat zien we liever, € 15,- per jaar.

Uw partner kan ook lid worden dan wordt het gezamenlijke contributie € 25,- per jaar

Even wat strengere tekst:

 

  • Het te betalen lidmaatschapsgeld bedraagt € 15,- (of € 25,-) en loopt van 1 januari 31 december:
    Indien je lid wordt in november of december, bent je meteen lid voor het volgend jaar.
  • Graag het bedrag overmaken op IBAN : NL19 RBRB 0200 6254 70 T.n.v. FMOK
    o.v.v. Lidmaatschap geld FMOK 202*
  • * Vermeld s.v.p. voor welk jaar u contributie betaalt
  • Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar doorgegeven worden via  penningmeester@fmok.eu

 

Met het verzenden hiervan geef je aan akkoord te zijn met de opslag en verwerking van deze gegevens door onze vereniging. Zie ook onze privacy-policy voor meer informatie, we vinden dat het zo hoort!

NOOT: Je moet het aanmeldingsformulier compleet en naar waarheid invullen. Het vermelden van een rang waartoe je niet bevorderd bent of te vermelden dat je gediend hebt bij een onderdeel waartoe je niet toe hebt behoord, is strafbaar, klinkt zwaar maar is zo.

Ik geef hierbij te kennen mij te laten registreren als officieel en actief verenigingslid van de F.M.O.K Nederland.

Voor- en achternaam